Trädgårdsdesign

Vi förverkligar din trädgårdsdröm

Har du en dröm om din trädgård - men vet inte hur du ska börja? Kanske är du nybliven husägare och trädgården består endast av en plätt lerjord, eller så har du en äldre uppvuxen trädgård som du vill förändra. Oavsett utgångsläge hjälper vi dig att förverkliga dina drömmar. 

Hummelbo trädgårdar är medlemmar i Svenska Trädgårdsdesigners förening som verkar för kvalitet, kompetensutveckling och yrkeskunskap inom området design av trädgårdar och landskap. För att bli medlem krävs en gedigen utbildning inom området, yrkeserfarenhet, kund- och anläggarreferenser mm. En trygghet för dig som kund att du får professionell hjälp med din trädgård.

FÖRSTA MÖTET

Första mötet äger oftast rum i din trädgård och syftar till att komma fram till hur vi kan hjälpa dig med dina trädgårdsdrömmar. Efter vårt besök får du en kostnadsuppskattning för att ta fram en trädgårdsritning över just din trädgård. Prisnivån varierar beroende av tomtstorlek, komplexitet samt önskad detaljgrad på våra ritningar. 

FÖRBEREDELSER 

När du godkänt offerten fyller du i vår checklista. Den hjälper oss att hitta din speciella stil och ta fram ett förslag som passar just dig. Du letar även fram en tomtkarta och har du möjlighet mäter du och ritar in befintlig vegetation, byggnader, material mm. Det är även bra att konkretisera dina drömmar och skapa ett moodboard i Pinterest eller liknande.

UPPSTARTSMÖTE

Vid ett uppstartsmöte på plats hemma hos dig går vi igenom dina önskemål och platsens förutsättningar mer detaljerat än vid det första mötet. Vi går igenom trädgårdens alla delar och bildar oss en klar uppfattning om vad det är du behöver hjälp med. Mötet tar ca 1-2 timmar. I samband med detta dokumenterar vi, tar bilder och mäter upp tomten vid behov.

FÖRSLAGET

Därefter påbörjas vårt arbete med att ta fram ett förslag på din trädgård. Det är viktigt att du själv är delaktig i processen och känner efter om det är något du vill förändra. Därför erbjuder vi alltid revidering innan vi färdigställer vårt arbete.

VÅRA OLIKA RITNINGAR  


TRÄDGÅRDSRITNING

En illustrativ ritning med övergripande växt- och materialförslag. Fokuserar på trädgårdens form, olika rum och karaktär. Bilder och text som visualiserar förslaget. Detaljerad växtlista, planteringsplan och konstruktionsritningar kan köpas till separat. 

Det här ingår:
- Hembesök
- Ritning i skala över trädgårdens planlösning med gångar, uteplatser, planteringsytor, spaljéer mm
- Enklare 3D- visualisering vid behov
- Övergripande växt- och materialförslag
- Beskrivande text över förslaget samt bilder på karaktärsväxter och material
- Möjlighet till 1 revidering
- Pdf med ritningar i lämplig skala


PLANTERINGSPLAN & VÄXTLISTA

En detaljerad plan visar placering av alla växter och säkerställer att växterna hamnar på rätt plats. Den ritas i lämplig skala för platsen. En planteringsplan är användbar både då du väljer att utföra anläggning och plantering själv och när du lämnar arbetet vidare till en anläggare. Växtlistan används som underlag vid inköp och plantering av växter. Här står alla växter med svenska och latinska namn, antal, kvalitet och vilket avstånd de ska planteras på. 


3D-SKISSER

Om du tycker det är svårt att se förslaget framför dig med en planritning kan perspektivskisser vara till stor hjälp.  De hjälper dig att visualisera förslaget och du får en känsla för hur trädgården kommer att se ut.

BELYSNINGSPLAN

Vi samarbetar med In-lite, markbelysning och kan med hjälp av deras produkter ta fram en belysningsplan och en offert på detta.


DESIGN AV BYGGDA ELEMENT

Ritningar på fasta konstruktioner som t ex spaljéer, träterasser, trappor, vedförråd mm. Med hjälp av dessa ritningar kan du sedan välja att göra arbetet själv eller lämna över det praktiska arbetet till Hummelbo trädgårdar.

Det här ingår:
- Tredimensionell skiss
- Konstruktionsritning
- Beskrivande text kring utförande och material

UPPMÄTNING AV TOMT

Saknas en nulägesplan kan vi hjälpa er med att mäta upp tomten. Vi placerar ut befintlig vegetation, material, byggnader mm.


Vi arbetar främst i Uppsala, Västerås & Enköping med omnejd

802
806