Vråkvägen

Insmugen bland vackra tallar, paradisbuske, fruktträd, olvonbuskar, rosor mm har en ny trädgård tagit plats bland det gamla. En trädgård med inspiration från Japan med promenadstråk, stenflod, paviljong, formklippta buskar och en vacker oval gräsmatta .

Typ av tjänst: Trädgårdsritning med planeringsplan och växtlista, projektledning, inköp av växter och material, komplett anläggning.
Anläggningsår: 2017

803